Χαρακτηριστικά

red line

Με την εν λόγω κάλυψη προσφέρεται ασφαλιστική προστασία σε πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τυχαίο συμβάν, που προκλήθηκε κατά το χρόνο που τα ασφαλιζόμενα μηχανήματα βρίσκονται είτε σε λειτουργία είτε όχι, καθώς επίσης και όταν βρίσκονται σε αποσυναρμολόγηση, μεταφορά ή συναρμολόγηση για καθαρισμό, έλεγχο, επισκευή ή εγκατάσταση σε άλλη θέση μέσα στο χώρο εγκαταστάσεων της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως. Ασφαλιζόμενος είναι ο Ιδιοκτήτης, ο Χρηματοδότης, ο Ενοικιαστής ή Εκμισθωτής του ασφαλισμένου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

 

Αντικείμενο του ασφαλιστικού προγράμματος

red line

 • Εξοπλισμός γραφείου (συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, υπολογιστές, εκτυπωτές, μηχανογραφικά συστήματα, φωτοτυπικά, φαξ κ.α.)     
 • Hλεκτρονικοί υπολογιστές  παραγωγικών μονάδων,     
 • Ηλεκτρονικά ιατρικά μηχανήματα - Ιατρικός εξοπλισμός          
 • Τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός εξοπλισμός    
 • Συσκευές και συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων ,         
 • Συστήματα ασφαλείας, μέτρησης και ελέγχου      
 • Ηλεκτρονικοί πίνακες,    
 • Φωτογραφικός εξοπλισμός για επαγγελματίες

 

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι (ενδεικτικά):

red line

 • Πυρκαγιά
 • Φωτιά,
 • κεραυνός,
 • έκρηξη,
 • πτώση αεροσκάφους
 • Σεισμοί,
 • κυκλώνες,
 • τυφώνες
 • Θύελλες,
 • παλιρροϊκά κύματα
 • χιονοστιβάδες,
 • παγετοί,
 • κατολισθήσεις,
 • πτώση βράχων,
 • καθίζηση
 • Ανθρώπινα λάθη (κακοί χειρισμοί, αμέλεια, απροσεξία)
 • Κλοπές, 
 • αποτέλεσμα διάρρηξης – ληστείας
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων, υπαλλήλων – εργατών
 • Βραχυκύκλωμα,
 • Υγρασία,
 • νερό
 • Διαβρωτικά αέρια,
 • καπνός,
 • αιθάλη
 • Αυξομείωση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος εφόσον υφίσταται σταθεροποιητής τάσης
 • Βλάβες κλιματιστικών μηχανημάτων
 • Βλάβες λυχνιών – καθοδικών σωλήνων
 • Απεργίες,
 • οχλαγωγίες,
 • πολιτικές ταραχές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες

 

 

Πρόσθετες Καλύψεις

red line

Επιπλέον, σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας και προκειμένου να επιταχυνθεί η επισκευή της το συντομότερο δυνατόν προβλέπονται με πρόσθετο ασφάλιστρο οι κάτωθι καλύψεις:

 • Υπερωριακή και νυκτερινή εργασία
 • Εργασία κατά τις αργίες και εορτές
 • Επείγοντες ναύλοι
 • Αεροπορικές μεταφορές

 

 

 

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.